Advanced Search (Click)
Show inactive | Total Bans: 122
MOD/Country Date Player Admin Length
MOD VN 2022-05-22 19:58:45 Riskypeek_w1xzy No Hope Permanent
 • Player Riskypeek_w1xzy
 • Steam ID STEAM_1:1:664723248
 • Steam3 ID [U:1:1329446497]
 • Steam Community 76561199289712225
 • IP address VN 14.186.170.112
 • Invoked on 2022-05-22 19:58:45
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason Wallhack
 • Banned by Admin No Hope
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-22 14:30:58 ramel 1 d
 • Player
 • Steam ID STEAM_1:0:536061947
 • Steam3 ID [U:1:1072123894]
 • Steam Community 76561199032389622
 • IP address VN 113.23.43.43
 • Invoked on 2022-05-22 14:30:58
 • Ban length 1 d
 • Expires on 2022-05-23 14:30:58
 • Reason dit cu may ngu
 • Banned by Admin ramel
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-22 12:49:23 bruh CONSOLE Permanent
 • Player bruh
 • Steam ID STEAM_1:1:661039226
 • Steam3 ID [U:1:1322078453]
 • Steam Community 76561199282344181
 • IP address VN 116.97.34.202
 • Invoked on 2022-05-22 12:49:23
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-22 08:01:41 Moyai CONSOLE Permanent
 • Player Moyai
 • Steam ID STEAM_1:1:649848680
 • Steam3 ID [U:1:1299697361]
 • Steam Community 76561199259963089
 • IP address VN 14.240.75.0
 • Invoked on 2022-05-22 08:01:41
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-21 17:37:48 cannabis No Hope 1 wk
 • Player cannabis
 • Steam ID STEAM_1:1:90678866
 • Steam3 ID [U:1:181357733]
 • Steam Community 76561198141623461
 • IP address VN 42.112.201.72
 • Invoked on 2022-05-21 17:37:48
 • Ban length 1 wk
 • Expires on 2022-05-28 17:37:48
 • Reason ??? re rach
 • Banned by Admin No Hope
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (3) cannabis, cannabis, cannabis
MOD TH 2022-05-21 11:34:06 donii69420 CONSOLE Permanent
 • Player donii69420
 • Steam ID STEAM_1:0:665572547
 • Steam3 ID [U:1:1331145094]
 • Steam Community 76561199291410822
 • IP address TH 124.120.200.200
 • Invoked on 2022-05-21 11:34:06
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (1) donii69420
MOD VN 2022-05-21 03:22:17 BLACK PANTSU CONSOLE Permanent
 • Player BLACK PANTSU
 • Steam ID STEAM_1:1:642667968
 • Steam3 ID [U:1:1285335937]
 • Steam Community 76561199245601665
 • IP address VN 113.170.209.177
 • Invoked on 2022-05-21 03:22:17
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans 2 (search)
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (2) BLACK PANTSU, BLACK PANTSU
MOD VN 2022-05-20 05:53:20 Sad pluto Permanent
 • Player Sad
 • Steam ID STEAM_0:1:624233827
 • Steam3 ID [U:1:1248467655]
 • Steam Community 76561199208733383
 • IP address VN 27.64.212.191
 • Invoked on 2022-05-20 05:53:20
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason Wallhack
 • Banned by Admin pluto
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (1) Sad
MOD SG 2022-05-20 04:17:50 ? CONSOLE Permanent
 • Player ?
 • Steam ID STEAM_1:0:462840624
 • Steam3 ID [U:1:925681248]
 • Steam Community 76561198885946976
 • IP address SG 103.247.110.41
 • Invoked on 2022-05-20 04:17:50
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD HU 2022-05-20 03:44:15 vanillia flavoured protein bar CONSOLE Permanent
 • Player vanillia flavoured protein bar
 • Steam ID STEAM_1:1:645874874
 • Steam3 ID [U:1:1291749749]
 • Steam Community 76561199252015477
 • IP address HU 217.21.21.227
 • Invoked on 2022-05-20 03:44:15
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-19 16:16:07 T 3 D N 4 C CONSOLE Permanent
 • Player T 3 D N 4 C
 • Steam ID STEAM_1:1:664636708
 • Steam3 ID [U:1:1329273417]
 • Steam Community 76561199289539145
 • IP address VN 27.3.33.3
 • Invoked on 2022-05-19 16:16:07
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [Little Anti-Cheat 1.7.1] Aimbot Detected
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-18 14:52:06 ? huri Permanent
 • Player ?
 • Steam ID STEAM_0:1:529374542
 • Steam3 ID [U:1:1058749085]
 • Steam Community 76561199019014813
 • IP address VN 27.3.1.54
 • Invoked on 2022-05-18 14:52:06
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason Aimbot
 • Banned by Admin huri
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Web Ban
 • Blocked (1) ?
MOD VN 2022-05-18 14:38:45 no name huri Permanent
 • Player no name
 • Steam ID STEAM_0:1:423457309
 • Steam3 ID [U:1:846914619]
 • Steam Community 76561198807180347
 • IP address VN 115.79.226.214
 • Invoked on 2022-05-18 14:38:45
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason Wallhack
 • Banned by Admin huri
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Web Ban
 • Blocked (1) no name
MOD VN 2022-05-18 14:29:52 Daxua CONSOLE Permanent
 • Player Daxua
 • Steam ID STEAM_1:1:632491417
 • Steam3 ID [U:1:1264982835]
 • Steam Community 76561199225248563
 • IP address VN 14.177.0.131
 • Invoked on 2022-05-18 14:29:52
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [Little Anti-Cheat 1.7.1] Aimbot Detected
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (4) Daxua, Daxua, Daxua, Daxua
MOD US 2022-05-18 03:15:33 gay men could only fuck me CONSOLE Permanent
 • Player gay men could only fuck me
 • Steam ID STEAM_1:1:602154225
 • Steam3 ID [U:1:1204308451]
 • Steam Community 76561199164574179
 • IP address US 98.177.41.127
 • Invoked on 2022-05-18 03:15:33
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-17 12:25:23 1versace CONSOLE Permanent
 • Player 1versace
 • Steam ID STEAM_1:1:643626070
 • Steam3 ID [U:1:1287252141]
 • Steam Community 76561199247517869
 • IP address VN 27.76.146.126
 • Invoked on 2022-05-17 12:25:23
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [Little Anti-Cheat 1.7.1] Anti-Duck-Delay Detected
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-17 11:54:16 TrunGG_allu CONSOLE Permanent
 • Player TrunGG_allu
 • Steam ID STEAM_1:0:455455588
 • Steam3 ID [U:1:910911176]
 • Steam Community 76561198871176904
 • IP address VN 222.252.114.19
 • Invoked on 2022-05-17 11:54:16
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [Little Anti-Cheat 1.7.1] Aimbot Detected
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (1) TrunGG_allu
MOD VN 2022-05-17 11:23:32 -Bad-GamerBoy CONSOLE Permanent
 • Player -Bad-GamerBoy
 • Steam ID STEAM_1:0:662979494
 • Steam3 ID [U:1:1325958988]
 • Steam Community 76561199286224716
 • IP address VN 14.191.87.133
 • Invoked on 2022-05-17 11:23:32
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (2) -Bad-GamerBoy, -Bad-GamerBoy
MOD Unknown Country 2022-05-17 08:51:55 Yor Forger pluto Permanent
 • Player Yor Forger
 • Steam ID STEAM_0:1:662351926
 • Steam3 ID [U:1:1324703853]
 • Steam Community 76561199284969581
 • IP address No IP address present
 • Invoked on 2022-05-17 08:51:55
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason Cái địt mẹ thằng con mặt lồn tâm hồn chó dại, cái thằng Đâm cha chém chú, Bóp vú chị dâu, Chặt đầu em nhỏ, Bắn bỏ anh trai, Bú lồn chị gái, Ăn cứt cả bãi, bố mày gọi hết ông sư ông sãi trên chùa thiếu lâm lấy cây trâm đâm vào giữa lồn mẹ mày à. Tao địt mẹ mày Từ trên Gường mà địt Tương ra Địt cụ tổ 3 đời nhà cái con mặt lồn mà tâm hồn chó dại làm bại hoại gia phong,nó cầm súng 2 nòng nó bắn tung cái lỗ đít con điếm mẹ nó xong rồi lấy 200 con dao lao thẳng vào mu lồn mẹ nó có chết không cơ chứ...haizzzz...cái con súc vật đầu thai mà không ai dạy dỗ cứ phải để anh nỡm lấy 50 cây gỗ chọc tan lỗ âm hộ con đĩ mẹ nó mới xong.......thằng mục tử mục tôn mu lồn cục cặc có cái tuổi lồn gì mà a chí a chó câu có câu không...anh em cứ phải gọi thằng Tôn Ngộ Không nó lái công nông nó chở thằng Bao Công nó tông vào cái lồn nhà con mẹ đĩ thằng này mới đẹp.
 • Banned by Admin pluto
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Web Ban
 • Blocked (0) Never
MOD Unknown Country 2022-05-17 08:51:14 TruyềnThuyếtDoping pluto Permanent
 • Player TruyềnThuyếtDoping
 • Steam ID STEAM_0:0:662727000
 • Steam3 ID [U:1:1325454000]
 • Steam Community 76561199285719728
 • IP address No IP address present
 • Invoked on 2022-05-17 08:51:14
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason Bố mày dắt mẹ mày lên phây rồi bố mày vẫy tay ra hiệu 100 thằng Tây nói "what you want to say" nó đến nó nhảy , nó địt rồi nó đì dây vào cái lỗ lồn hây hây của con mẹ mày à. Địt con mẹ mày lồn vừa thối ,lại to như quả pháo cối .Bố mày lại dội nước sôi rửa trôi hết lông lồn đĩ con mẹ mày . Rồi lái máy bay hàng không giá rẻ xẻ nát lồn con mẹ mày ra bây giờ…
 • Banned by Admin pluto
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD TW 2022-05-17 07:42:53 Ganyu simp CONSOLE Permanent
 • Player Ganyu simp
 • Steam ID STEAM_1:0:168315080
 • Steam3 ID [U:1:336630160]
 • Steam Community 76561198296895888
 • IP address TW 114.36.207.106
 • Invoked on 2022-05-17 07:42:53
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [Little Anti-Cheat 1.7.1] Anti-Duck-Delay Detected
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-16 15:10:45 rAzEr pluto Permanent
 • Player rAzEr
 • Steam ID STEAM_0:1:662915378
 • Steam3 ID [U:1:1325830757]
 • Steam Community 76561199286096485
 • IP address VN 14.249.126.75
 • Invoked on 2022-05-16 15:10:45
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason súc sinh test hack acc clone r chơi acc khác
 • Banned by Admin pluto
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (2) rAzEr, rAzEr
MOD VN 2022-05-16 10:36:00 FerarriPeekツ rAzEr CONSOLE Permanent
 • Player FerarriPeekツ rAzEr
 • Steam ID STEAM_1:1:661250592
 • Steam3 ID [U:1:1322501185]
 • Steam Community 76561199282766913
 • IP address VN 14.249.126.75
 • Invoked on 2022-05-16 10:36:00
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (1) FerarriPeekツ rAzEr
MOD VN 2022-05-15 18:01:54 alex No Hope Permanent
 • Player alex
 • Steam ID STEAM_1:0:577633638
 • Steam3 ID [U:1:1155267276]
 • Steam Community 76561199115533004
 • IP address VN 171.235.41.86
 • Invoked on 2022-05-15 18:01:54
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason da spec
 • Banned by Admin No Hope
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (4) NON, NON, alex, NON anhemyenbai.com
MOD VN 2022-05-15 18:01:45 Tiếng Việt Lớp 1 No Hope Permanent
 • Player Tiếng Việt Lớp 1
 • Steam ID STEAM_1:1:503568357
 • Steam3 ID [U:1:1007136715]
 • Steam Community 76561198967402443
 • IP address VN 171.233.201.171
 • Invoked on 2022-05-15 18:01:45
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason Da spec
 • Banned by Admin No Hope
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD ID 2022-05-15 17:50:59 Дмитрий Гай CONSOLE Permanent
 • Player Дмитрий Гай
 • Steam ID STEAM_1:0:662144882
 • Steam3 ID [U:1:1324289764]
 • Steam Community 76561199284555492
 • IP address ID 110.139.162.61
 • Invoked on 2022-05-15 17:50:59
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD US 2022-05-15 17:18:21 pongsadboi CONSOLE 1 mo
 • Player pongsadboi
 • Steam ID STEAM_1:0:661350441
 • Steam3 ID [U:1:1322700882]
 • Steam Community 76561199282966610
 • IP address US 8.34.202.116
 • Invoked on 2022-05-15 17:18:21
 • Ban length 1 mo
 • Expires on 2022-06-14 17:18:21
 • Reason [Little Anti-Cheat 1.7.1] Bhop Detected
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-15 12:22:35 wizvanis4 CONSOLE Permanent
 • Player wizvanis4
 • Steam ID STEAM_1:1:633803159
 • Steam3 ID [U:1:1267606319]
 • Steam Community 76561199227872047
 • IP address VN 113.177.135.107
 • Invoked on 2022-05-15 12:22:35
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [WAVY Anti-Cheat]CHEAT DETECTED! INSTANT PERMANENT BAN!
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-15 10:33:01 Anya CONSOLE Permanent
 • Player Anya
 • Steam ID STEAM_1:0:595955547
 • Steam3 ID [U:1:1191911094]
 • Steam Community 76561199152176822
 • IP address VN 42.113.120.219
 • Invoked on 2022-05-15 10:33:01
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [Little Anti-Cheat 1.7.1] Aimbot Detected
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never
MOD VN 2022-05-15 10:17:07 mir CONSOLE Permanent
 • Player mir
 • Steam ID STEAM_1:0:639605817
 • Steam3 ID [U:1:1279211634]
 • Steam Community 76561199239477362
 • IP address VN 171.245.103.253
 • Invoked on 2022-05-15 10:17:07
 • Ban length Permanent
 • Expires on Not applicable
 • Reason [Little Anti-Cheat 1.7.1] Aimbot Detected
 • Banned by Admin CONSOLE
 • Total Bans No previous bans
 • Banned from Please Wait...
 • Blocked (0) Never